GEL FORTE + GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml

Product: GEL FORTE + GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml. Jedná se o naprosto výjimečný produkt, který vyrábí značka GEL FORTE +. Vypadá opravdu skvěle. Podívejte se na více informací.

Výrobce GEL FORTE + vyrábí produkty, které jsou mezi zákazníky velmi oblíbené. Nabízí kvalitu za rozumnou cenu. Nyní stojí pouze 39 Kč, což je velice dobrá cena.

Aktuálně je GEL FORTE + GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml je skladem. Koupíte ho v tomto e-shopu, kde ho prodávají za skvělou cenu. Na zboží je totiž akce.

Produkt: GEL FORTE + GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml

Značka: GEL FORTE +

Hodnocení produktu:

Parametry

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností. Před prvním použitím odšroubujte uzávěr a odstraňte ochranou ALU fólii na hrdle tuby.Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.Hygienická dezinfekce rukou5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.Bezpečnost a první pomocVAROVÁNÍH226 Hořlavá kapalina a páryP210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.


Skladem: ano

Kategorie

GEL FORTE + GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml je v následujících kategoriích:

Dezinfekce
Osobní dezinfekce
Podívejte se na recenze a zkušenosti


 

Další produkty